Przekazanie fantoma noworodkowego Szkole Rodzenia "Bocianek"

Szkoła Rodzenia „ Bocianek” działająca przy Rejonowym Szpitalu w Kołobrzegu wzbogaciła się o profesjonalny fantom noworodkowy, który przekazany został  przez Rotary Club Kołobrzeg na ręce dyrektora placówki Tomasza Szymańskiego. Fantom służyć będzie do prowadzenia praktycznych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy noworodkowej. Niewątpliwy jest fakt, iż zajęcie te w znacznym stopniu wzbogacą wiedze i umiejętności przyszłych rodziców. Przekazany fantom jest płci żeńskiej i ma na imię Aleksandra.